Followers

Wednesday, 27 April 2011

Kepentingan Keperluan Asas


    Makan untuk hidup, bukan untuk makan, ujaran ini sering kita dengar kerana makanan merupakan salah satu keperluan asas kita untuk hidup. Keperluan asas yang lain ialah minuman, rumah, pakaian, dan ilmu pengetahuan. Mengapakah kita memerlukan segala keperluan asas?
    Kita memerlukan segala keperluan asas seperti makanan dan minuman untuk meneruskan hidup seharian. Jika kita tidak mendapat makanan dan minuman selama 14 hari maka kita akan mati kebuluran. Makanan dan minuman akan memberi kita kudrat untuk belajar dan bekerja sepanjang hari.
    Selain itu, untuk meneruskan hidup secara sempurna kita memerlukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berguna akan memandu kita ke arah jalan yang betul dari segi agama dan undag-undang.
    Konklusinya, keperluan asas penting untuk hidup dengan sempurna. Janganlah kita bersikap keterlaluan, terutama semasa makan kerana makan secara berlebihan selain daripada membazir akan membawa implikasi terhadap kesihatan. Tuhan juga membenci mereka yang bersikap membazir. 

2 comments: